tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Kształcenie specjalne (dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (wymagających specjalnych metod i organizacji pracy)


Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
  • opinia z placówki edukacyjnej;
  • wniosek o wydanie orzeczenia (formularz do pobrania w poradni).


Kroki w postępowaniu do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzic lub opiekun prawny:

1.    zgłasza się do poradni z zaświadczeniem lekarskim i opinią z placówki edukacyjnej;

2.    rejestruje dziecko na specjalistyczne badania (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) w poradni;

3.    składa wniosek o wydanie orzeczenia i otrzymuje powiadomienie o terminie posiedzenia zespołu orzekającego poradni, może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu;

4.    odbiera orzeczenia w ciągu 7 dni od daty posiedzenia zespołu. 


W razie wątpliwości istnieje możliwość skorzystania z konsultacji z przewodniczącą Zespołu Orzekającego w ramach dyżuru w środy od 8:00 do 12:00 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie poradni.