tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Procedura zgłoszenia

 

UMÓWIENIE TERMINU BADANIA

W celu umówienia terminu badania diagnostycznego opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może skontaktować się osobiście lub telefonicznie (tel. 91 433 30 12) z sekretariatem. 

W trakcie rejestracji konieczne będzie podanie: imienia i nazwiska dziecka, numeru szkoły i klasy, numeru telefonu do kontaktu oraz ogólne nakreślenie rodzaju zgłaszanego problemu.

 

PRZED BADANIEM

Warto porozmawiać z dzieckiem wcześniej i pozytywnie nastawić je do spotkania w Poradni. W tym celu lepiej unikać określeń typu "badanie" czy "wizyta" oraz innych porównań do wizyty u lekarza. Warto przekonać dziecko, że spotkanie ma określić jego mocne strony, ale także obszary, w którym można będzie mu pomóc. Poinformowanie o celu badania, jego terminie i przybliżonym czasie trwania (od 2 do 3 godzin) sprzyja zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa w trakcie i motywacji do wykonywania zadań. 

 

W DNIU BADANIA

Na badanie dziecko przychodzi z rodzicem lub opiekunem prawnym (nie dotyczy to pełnoletnich uczniów). Konieczne jest by było zdrowe, wypoczęte, najedzone, co sprzyja właściwej koncentracji i chęci do podejmowania aktywności. Jeśli nosi okulary lub aparat słuchowy, powinno mieć je ze sobą. Po zgłoszeniu obecności dziecka w sekretariacie, zostaje ono wraz z rodzicem skierowane do odpowiedniego gabinetu. Wizyta obejmuje wywiad z rodzicem, badanie dziecka w kierunku zgłaszanego problemu oraz przekazanie informacji postdiagnostycznej rodzicowi. Najlepiej jest przynieść ze sobą opinię o dziecku ze szkoły lub od innych specjalistów, ostatnie świadectwo, zeszyty, ewentualnie dokumentację medyczną. Konieczny będzie numer PESEL. Podczas badania rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do pozostania na terenie poradni.