tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Dla młodzieży

 Terapia pedagogiczna 

 • Korekta przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu
 • Trening graficzny i zajęcia z kaligrafii
 • Praca samokształceniowa: usprawnianie poprawności i techniki pisania
 • Terapia dysleksji przy pomocy programów komputerowych


Trening myślenia twórczego dla uczniów zdolnych

 • Rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy w grupie


Trening umiejętności skutecznego uczenia się

 • Usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi
 • Poznawanie technik efektywnej pracy umysłowej
 • Nauka organizowania procesu uczenia się


Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w szkołach

 • Pomoc w adaptacji do nowej szkoły (na zamówienie wychowawców klas)
 • Zajęcia ukierunkowane na konkretny problem wychowawczy (na zamówienie wychowawców klas)
   

Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 • Ukierunkowane na wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego, uczące sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zwiększające świadomość własnych stanów emocjonalnych, uczące inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych, rozwiązywania konfliktów, poszerzające wiedzę na temat norm i zasad społecznych i uczące wykorzystania jej w praktyce.

Terapia młodzieży 

 • Praca nad trudnościami związanymi z okresem dojrzewania
 • Rozwijanie osobowości i poszerzanie zdolności adaptacyjnych
 • Pomoc młodzieży stykającej się z problemem przemocy
 • Interwencje kryzysowe
 • Terapia indywidualna i rodzinna
 • Zajęcia wspierające rozwój osobisty