tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Dla nauczycieli

 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jak pracować z uczniem z dysleksją (wykłady, prelekcje, warsztaty)

 

  • Rozpoznawanie zaburzeń dyslektycznych
  • Sposoby pracy z uczniem z dysleksją
  • Pomoc w wypracowaniu indywidualnych programów pracy z uczniem 


Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

 

  • Omawianie bieżących problemów wynikających z pracy w szkole
  • Wymiana doświadczeń zawodowych
  • Wspólne rozwiązywanie trudnych spraw

 
Szkolenia tematyczne dla nauczycieli

Indywidualne konsultacje (po umówieniu się telefonicznym)

Warsztaty przeprowadzane na terenie klasy (integracyjne, ukierunkowane na problem zgłaszany przez wychowawcę)

Konsultacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń

Konsultacje w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia