tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Dla rodziców

"Szkoła dla Rodziców i wychowawców" - cykliczne, trwające semestr warsztaty umiejętności wychowawczych pomagające wdrożyć efektywne metody wychowawcze, uczące właściwej komunikacji w rodzinie i reagowania na trudne emocje dzieci i nastolatków.


"Moje dziecko nie radzi sobie w szkole" (porady indywidualne)

Porady dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, dyslektycznymi, wychowawczymi

Propozycje metod pracy w domu z dzieckiem mającym trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu


Punkt poradnictwa wychowawczego

  •  Udzielanie porad i pomocy w konstruowaniu i modyfikacji systemu wychowawczego oraz w sprawach doraźnych dla rodziców i nauczycieli


 Możliwość obserwacji dziecka na terenie placówki edukacyjnej na prośbę rodzica