tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Dział poradnictwa

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • Określenia predyspozycji zawodowych
  • Planowania własnej drogi zawodowej
  • Wyboru placówki kształcenia na każdym etapie edukacyjnym
  • Pomocy w korygowaniu nietrafnych wyborów


Formy pomocy

  • Indywidualne badania zawodoznawcze psychologiczne i pedagogiczne
  • Porady bez badań


Porady bez badań

  • Spotkania informacyjne indywidualne i zbiorowe