tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Historia Poradni sięga roku 1968, kiedy to powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Funkcjonowała ona jako pierwsza taka placówka w Szczecinie i swoim zasięgiem obejmowała całe miasto. Po przejściu pod opiekę Wydziału Oświaty Miejskiej Rady Narodowej została przeniesiona do swej obecnej siedziby, znajdującej się przy al. Papieża Jana Pawła II. Od początku poradnia zatrudniała psychologów, pedagogów oraz logopedów i była nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. Z uwagi na brak wieku podstawowych narzędzi diagnostycznych pracownicy sami je opracowywali. Kilkakrotnie następowała zmiana nazwy placówki, na m.in. Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową nr 1, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zespół Placówek Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej,  a od 1997 roku na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1.

 

 

Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można stały wzrost liczby klientów i coraz efektywniejszą  współpracę z rodzicami i nauczycielami oraz:

 

  • utworzenie, jednego z pierwszych w Polsce, działu do pracy z uczniami zdolnymi,
  • prowadzenie Treningów Myślenia Twórczego,
  • utworzenie i prowadzenie nieprzerwanie od kilkunastu lat pierwszej w Szczecinie "Szkoły dla rodziców",  
  • tworzenie i realizowanie licznych programów autorskich m.in. pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  • uruchomienie telefonicznego punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy seksualnej,
  • szeroką  popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w mediach,
  • liczne publikacje,
  • stałe wzbogacanie oferty w odpowiedzi na  zapotrzebowanie klientów,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.


Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 jest pani Regina Mijal, a organem prowadzącym Gmina Miasto Szczecin.

 

 

informacja Rodo