tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Funkcje słuchowe

Funkcje słuchowe rozumiane nie tylko jako odpowiednie działanie narządu słuchu, ale także ośrodków słuchowych w mózgu, pośredniczą w nabywaniu nowych wiadomości oraz w nauce języka, zarówno ojczystego, jak i obcego. Obejmują nie tylko funkcjonowanie słuchu fizycznego, ale także przetwarzanie słuchowe czy prawidłowe zapamiętywanie bodźców słuchowych.  

Jak rozwijać funkcje słuchowe u dzieci?

 • uczenie się na pamięć wierszyków, piosenek, krótkich rymowanek,
 • różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody,
 • wyodrębnianie głoski słyszanej na początku lub końcu wyrazu,
 • powtarzanie ciągów słownych,
 • układanie zdań z usłyszanych słów,
 • liczenie sylab w wyrazach,
 • łączenie sylab dwuliterowych w nowe wyrazy,
 • odtwarzanie słyszanego rytmu,
 • relacjonowanie przebiegu zdarzeń na podstawie usłyszanego opowiadania,
 • rozpoznawanie przedmiotów po dźwięku,
 • łączenie odgłosów zwierząt ze zdjęciami, które je przedstawiają,
 • klaskanie za każdym razem, gdy pojawi się określony wyraz w opowiadaniu,
 • wymyślanie wyrazu na ostatnią literę poprzedniego,
 • łączenie sylab w całość,
 • łączenie głosek w całość, 
 • dzielenie na głoski,
 • dzielenie na sylaby, 
 • różnicowanie głosek podobnych,
 • liczenie wyrazów w usłyszanym zdaniu,
 • wymyślanie par rymów.

 

W celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, zachęcamy do umówienia się na konsultacje na terenie Poradni.

 

Na podstawie: Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M. (2007). Uczeń z dysleksją w domu. Gdynia: Operon.