tel. 091 433 30 12

sekretariat@ppp1.szczecin.pl

Zestaw ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w pisaniu

oprac. Dorota Kaczmarek

 

Dyktando z komentarzem

Dobór tekstu jest uzależniony od poziomu ucznia. Dla klas 1-3 będą to proste zdania, stopniowo zwiększamy ich ilość i trudność. Dla starszych uczniów mogą to być fragmenty z podręczników szkolnych, by dziecko miało szansę ćwiczenia wyrazów,  którymi na co dzień operuje.

1.Analiza ortograficzna tekstu

Uczeń czyta tekst, podkreśla wyrazy, które uznaje za trudne do zapisu, wypisuje je do zeszytu i próbuje uzasadnić pisownię.

2. Przepisywanie

3. Kontrola przez rodziców

Na marginesie zaznaczamy miejsce występowania błędów i ich rodzaj np.

kółkiem – błędy typowo ortograficzne

kropka– inne błędy

„i” – błędy interpunkcyjne

W ramach ćwiczenia autokontroli ortograficznej rodzice w podobny sposób powinni zaznaczać błędy w zeszytach. Codziennie je przeglądać i analizować. Oczekiwać od dziecka ich poprawienia.

4. Poprawa tekstu

Uczeń odnajduje wskazane błędy, poprawia je w tekście i jeszcze raz pisze poprawnie pod tekstem wyraz, w którym zrobił błąd. Próbuje uzasadnić zapis.

5. Pisanie z pamięci – tego samego dnia lub następnego.

Uczeń zapamiętuje zdanie, a następnie je zasłania i zapisuje.

6. Kontrola przez rodziców jak wyżej.

7. Poprawa tekstu jak wyżej

8. Dyktando – następnego dnia

9. Kontrola przez rodziców jak wyżej.

10. Poprawa tekstu jak wyżej

11. Uzupełnianka jako ćwiczenie dodatkowe